De plantenpaspoortplicht breidt uit naar alle ‘voor opplant bestemde planten’. Volgens de EU-definitie (nummer 2016/2031/EU) zijn dit planten die volledige planten kunnen voortbrengen en daarvoor bestemd zijn. Deze planten moeten worden uitgeplant, opnieuw worden geplant of geplant blijven. Alles wat men nu teeltmateriaal noemt valt daaronder (dus ook zaden), maar ook alle ‘consumptieve’ pot-, perk- en kuipplanten.

Lay-out plantenpaspoort

Er is een uniform format voor het plantenpaspoort. De inhoud is voorgeschreven en het format is vastgelegd in uitvoeringsverordening 2017/2313/EU. Daarop staan de volgende vaste elementen:

  • in de linkerbovenhoek: de EU-vlag (in kleur of zwart-wit)
  • in de rechterbovenhoek: het woord ‘Plantenpaspoort/Plant Passport’
  • ‘A’ + botanische naam
  • ‘B’ + ISO-code lidstaat, koppelteken, fytosanitair registratienummer (9 cijfers)
  • ‘C’ + traceerbaarheidscode
  • ‘D’ + ISO-code land van oorsprong/productie, ook als dit Nederland is.

TradePack biedt oplossingen voor direct coderen van het plantenpaspoort op de potten of het aanbrengen van een zelfklevend etiket .