Chemische producten verpakken volgens GHS.

GHS staat voor Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals. Het GHS is een set van criteria voor het indelen van de gevaarseigenschappen van stoffen en mengsels. Het GHS heeft als doel te komen tot één wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de gevaarsindeling van stoffen. Het GHS geldt voor de levering, het vervoer (over land, spoor en water) en het gebruik van stoffen en mengsels. Ook zijn negen gevarenpictogrammen overeengekomen en een groot aantal standaard gevaarsaanduidingen en voorzorgsmaatregelen.

Bij TradePack kunt u terecht voor verschillende codeer en etiketteersystemen voor elke stap in het proces. De inkjetprinters van Citronix kunnen de batchcode mee printen, terwijl de hoge resolutie printers van Markprint een twee-kleuren opdruk op dozen verzorgen. Een verzend etiket of meertalig etiket kan aangebracht worden op containers.

Meer kleuren printer

Hoge Resolutie Inkjet

Printen en etiketteren

Kleinkarakter Inkjet

Met de ci5200 of ci5300

(alcohol resistent inkt)