De globalisering en de toename van het internationale goederenverkeer heeft ertoe geleid dat levend ongedierte over de wereld wordt verspreid. De organismen in hout kunnen parasitair zijn en leiden tot ziektes in planten en plantproducten. Daarom zijn er maatregelen opgesteld om deze ongewenste verspreiding van levend ongedierte te voorkomen.

ISPM 15
ISPM 15 is een wereldstandaard met maatregelen die garanderen dat levend ongedierte zich niet via houten verpakkingen kan verspreiden. ISPM 15 beschrijft de behandeling van houten verpakkingen, zodat eventueel aanwezige schadelijke organismen worden gedood. Hout dat gebruikt wordt voor de vervaardiging van houten verpakkingen en stuwhout, dient voor internationaal transport (buiten Europa) behandeld en gemarkeerd te worden. Deze wereldstandaard is van kracht geworden in maart 2002 en inmiddels is de standaard verplicht bij export naar een groot aantal landen.

Heat Treatment (HT)
De behandeling van houten verpakkingen en stuwhout volgens de ISPM 15-norm kan onder meer worden uitgevoerd door middel van een warmtebehandeling oftewel Heat Treatment (HT). Tijdens deze behandeling worden de houten verpakkingen (in de kern van het hout) verhit tot 56°C gedurende 30 minuten. Het begassen met methylbromide (MB) is per 18 maart 2010 als alternatieve behandelingswijze binnen Europa verboden.

Uniek registratienummer
Alleen ondernemingen die kunnen voldoen aan de eisen uit ISPM 15 en geregistreerd staan bij de Stichting Markering Houten Verpakkingen (SMHV) krijgen een uniek registratienummer als onderdeel van het (internationale) merkteken. Het merkteken voor ziet er als volgt uit:Verklaring van het IPPC logo.
NL = ISO-landencode Nederland;
XXX = uniek registratienummer onderneming;
HT = toegepaste behandeling: warmtebehandeling

Merkteken is bewijs
Houten verpakkingen voorzien van dit merkteken bieden de garantie dat deze behandeld zijn conform de in ISPM 15 gestelde eisen.
Dit betekent dat deze producten zonder problemen worden toegelaten in het land van bestemming dat ISPM 15 heeft erkend. Deze zendingen hebben geen fytosanitair certificaat of plantenpaspoort nodig; het merkteken is het bewijs dat het hout overeenkomstig de eisen behandeld is.

Hout als verpakkings- of als bouwmateriaal moet regelmatig voorzien worden van een merk of type aanduiding. Hiervoor worden meerdere codeertechnieken gebruikt. Zo is zijn hand printers inzetbaar door printen van het IPPC logo en worden laser printers of hoge resolutie printers ingezet voor decoreren van hout.

Nieuw zijn de automatische print en etiketteersystemen waarmee op hoge snelheid een bedrukt etiket op houten planken / balken kan worden aangebracht.
vimeo:121420494